• 211 0013556

Ισχύει από 01-04-2021

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H Alexopoulos Ceramics ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας αποτελεί για την εταιρία μας θέμα μείζονος σημασίας στη σχέση εμπιστοσύνης στην οποία αποσκοπούμε να δημιουργήσουμε μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και των υπηρεσιών μας. Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και Ευρωπαϊκού Δικαίου σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680 και τον N.4624/2019.

Μέσα από τα κατωτέρω αναφερόμενα, αποσκοπούμε στην ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη για τον τρόπο που συλλέγουμε στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, το είδος αυτών, τον λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτά και για το πώς φροντίζουμε την διασφάλιση αυτών των δεδομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο. 

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται  προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν τα παιδιά και δεν συλλέγουν εν γνώσει τους προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρμόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας ως προς την συλλογή και χρήση των προσωπικών πληροφοριών τους.

 

2. ΓΕΝΙΚΑ

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Όταν μας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, αντιμετωπίζουμε τις πληροφορίες αυτές με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καμία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείμενο δημόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισμούς ή ιστοσελίδες.

 

 3. ΤΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Alexopoulos Ceramics, ενδέχεται να συλλέξουμε δεδομένα από εσάς. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήσατε, το λειτουργικό σύστημα και τις ρυθμίσεις του, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιμοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε δεδομένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθμίσεις της και την τοποθεσία σας.

Η Alexopoulos Ceramics διατηρεί το δικαίωμα να συγκεντρώνει μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλομετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να ανατρέξουν στην Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy). 

Αν επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποια από  τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, θα συλλέξουμε το όνοματεπώνυμό σας, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση email σας και το τηλέφωνό σας, αλλά και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet. 

Αν υποβάλετε βιογραφικό προς αξιολόγηση θα συλλέξουμε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email και την διεύθυνση Πρωτοκόλλου Internet καθώς και ό,τι στοιχεία έχετε περιλάβει στο βιογραφικό σας.

 

 4. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, π.χ. όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση) ή όταν αποστέλλετε βιογραφικό σημείωμα (π.χ. όνομα, επίθετο, τηλέφωνο κ.λ.π) καθώς από την περιήγησή και χρήση των υπηρεσιών μας, όπως είναι η IP διεύθυνση και η χρησιμοποίηση cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη.

 

 5. ΧΡΗΣΗ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα για τους ανωτέρω σκοπούς να διαβιβάσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα στις εταιρίες Courier με τις οποίες συνεργάζεται, καθώς και σε παρόχους πιστωτικών καρτών (Τραπεζικά Ιδρύματα) για την επεξεργασία της πληρωμής, ώστε να εξασφαλίσει την αποστολή προς εσάς των προϊόντων που επιλέξατε από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα.

Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο.

 

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες. Τα κέντρα δεδομένων μας όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα. 

 

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται η Εταιρεία τηρούνται υποχρεωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση τη σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή και την υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με σκοπό την ικανοποίηση των πελατών προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες για πέντε έτη μετά το πέρας αυτών.

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, (π.χ. φορολογικές διατάξεις) τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήματος που ορίζεται ανωτέρω, τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται χωρίς επιπλέον  ενημέρωση.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς κάποια χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουμε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουμε αυτά τα δεδομένα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να μην μπορέσουμε να επιτρέψουμε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα. Για παράδειγμα, αν τα προσωπικά σας δεδομένα σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα άλλων ατόμων ή για νομικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουμε τον λόγο για τον οποίο δεν μπορείτε να αποκτήσετε τα δεδομένα αυτά. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η Alexopoulos Ceramics θα προβεί στην άμεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδομένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδομένων. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη παύση επεξεργασίας από την Alexopoulos Ceramics των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική επεξεργασία των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας. 

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας από την Alexopoulos Ceramics των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν συγκεκριμένο είδος επεξεργασίας των δεδομένων, ενδέχεται να μην μπορεί να γίνει δεκτό το αίτημα σας. 

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδομένων από την Alexopoulos Ceramics με αποτέλεσμα να υποστείτε υλική ή όχι ζημία, έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα)

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά με την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε με την ομάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email): info@alexopoulosceramics.com] ή γράψτε μας στη διεύθυνση: Alexopoulos Ceramics, Μελισσίων 43, 151 26 Μαρούσι.

 

9. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H Alexopoulos Ceramics μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούμε να ελέγχετε την Ημερομηνία Εφαρμογής στην κορυφή της παρούσας Πολιτικής για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρμογή μόλις αναρτούμε την αναθεωρημένη Πολιτική. Αν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώματα μας, ώστε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενημερώσουμε και θα σας παρέχουμε επιλογή για την μελλοντική χρήση αυτών των δεδομένων.

 __________________________________________________________

Privacy Policy

This privacy policy has been compiled to better explain how our users’ “personal data” is being used. This Privacy Policy is an integrated part of our Terms of Service (ToS) and applies to all users and all data we collect through the Alexopoulos Ceramics. 

Please read our Privacy Policy carefully to get a clear understanding of how we collect, use, protect or otherwise handle your Personal Data when accessing and/or using our website and services.

1. Definitions:

GDPR means the EU General Data Protection Regulation, Regulation (EU) 2016/679;

Personal Data means any information relating to “an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;” (Article 4 § 1.1.of the GDPR), and relates only to personal data, or any part of such personal data, of which [name of business] is the Data Controller or joint Data Controller; 

Processing means “any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction” Article 4 of the GDPR; 

Recipient means “a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not”. 

Third party means “a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data”;

 

2. Who we are

Company Alexopoulos Ceramics is the controller for the personal information we process, unless otherwise stated.

You may contact us in many ways, including by phone, email and post. More specifically you may contact us by:

 • Mail:

Alexopoulos Ceramics

Company HQ: Melissiwn 43, Maroussi 151 26 Athens 

Telephone number:  +30 210 8050487

 

For general contact please use the contact page of our website.

 

3. How do we collect your personal data?

 •  Directly from you 

We collect information directly from you when you register on our site or enter information on our site, or by phone, such as contact information, payment Information or any personal information you provide to us in your communications with Alexopoulos Ceramics.

 • Automatically from Your Use of the Alexopoulos Ceramics website and application

When you use the Alexopoulos Ceramics Website and Application, we automatically collect information, including personal data, about the services you use and how you use them. Such information may include information about your interactions with the site, log data and device Information, IP address, access dates and times, hardware and software information, device information, cookie data, and other website usage information.

 

4. What personal data do we collect from you? 

 

4.1.Personal data about you

When using our service, as appropriate, we collect the following information: 

 1. your name, email address, phone number, 
 2. other details/information you provide to us in order to help you with your experience. 
 3. cookies and Similar Technologies. We use cookies and other similar technologies. For more information on our use of these technologies, see our Cookie Policy  
 4. information relating to services you use, through our website, which includes your name, address, telephone number, email address; 
 5. information contained in any communications that you send to us by email or through our website or blog including its communication content and metadata; 

 

5. How do we use your information?

We may use the personal data we collect from you when you sign up for communication, surf the website, or use certain other site features to provide, understand, improve, and develop the website and application, create and maintain a trusted and safer environment and comply with our legal obligations. . We use you data:

- To deliver goods to courier companies when you place an order.

- To pay the goods via payment companies you state at the order form. If you pay with credit card the payment is executed through Bank's secure platform. If you pay through Paypal this is executed and processed by the Paypal ( Europe) S.ar.1. etCie S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L -2449 Luxembourg, Commercial Registry nr. R.C.S. Luxemburg B118 349. Electronic bank deposits are executed by the bank you choose. During the process of payment we do not make any records or store payment information such as your credit card number. You exclusively give this information to our payment associate.

Some of these companies are our external personal data processors and they use the personal data of our clients under our directions. We have agreed with these companies on the security measures they take and we monitor these measures on a regular base. In order to complete our contractual agreement we transfer only the necessary personal data to these companies. The transfer is done safely as the Greek and European law state. 

 

6. What legal bases do we rely on for processing your personal data?

We rely on the following legal bases:

 1. processing of the personal data is necessary for the performance of the contract between you and Alexopoulos Ceramics, specifically to create your account and provide the services requested. 
 2. processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by Alexopoulos Ceramics or by a third party.  We will always balance your rights and interests in the protection of your personal data against Alexopoulos Ceramics  rights and interests or those of the third party. 
 3. processing is necessary for compliance with a legal obligation to which we are is subject (such as tax law or lawful law enforcement requests). 

 

7. Do we disclose your personal data? To whom?

We may disclose your personal data to any of our employees, officers, insurers, professional advisers, agents, suppliers, or subcontractors as reasonably necessary for the purposes set out in this policy.

In addition, we may disclose your personal information:

 1. to respond to your requests for customer service; 
 2. to the extent that we are required to do so by law; 
 3. in connection with any ongoing or prospective legal proceedings; 
 4. in order to establish, exercise, or defend our legal rights (including but not limited to  enforcing our Terms of Use,  providing information to others for the purposes of fraud prevention and reducing credit risk); and 
 5. to protect the rights, property or personal safety of Alexopoulos Ceramics its users and the public 
 6. to third-party service providers which provide support services such as: 
  • customer support; 
  • payment services. We use third parties to process payments. We might share information with relevant financial institutions if we consider it strictly necessary for fraud detection and prevention purposes. 

   

  We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your Personal Data except as stated above under paragraph 6.

   

  8. How long do we retain your personal data? 

  We retain your personal data for as long as it is required to fulfill the purposes of this Statement, unless the applicable laws require or allow for a longer period of time.

  We retain personal data collected to satisfy customer reservations for five years after the end of the stay. We retain other personal data for shorter intervals if this is possible and permitted by law.

   

  We will destroy your personal data as soon as possible and in a way that will not allow the data to be restored or reconstructed. If printed on paper, personal data will be destroyed in a secure manner, for example by using a document destroyer or by incinerating the printed documents or otherwise and, if stored in electronic form, the personal data will be destroyed by technical means in order to ensure that data cannot be restored or rebuilt at a later time.

   

  9. How do we protect your data?

  We have implemented appropriate technical and organizational measures and procedures to prevent unauthorized access to, and the missuse of personal data. We use security procedures and technical and physical restrictions for accessing and using the personal data. Your personal information is contained behind secured networks and is only accessible by a limited number of persons who have special access rights to such systems and are required to keep the information confidential. Only authorized personnel are permitted to access personal data in the course of their work. In addition, all information you supply to us is encrypted via Secure Socket Layer (SSL) technology. 

  We implement a variety of security measures when a user registers for our service, adds a new rental, adds a new channel, submits, or accesses their information to maintain the safety of your personal information

  We will retain your personal data only for as long as it is necessary to enable you to use our services, to provide our services to you, to comply with applicable laws, resolve disputes with any parties and otherwise as necessary to allow us to conduct our business, including to detect and prevent fraud or other illegal activities.

   

  10. Do we use ‘cookies’?

  Yes. Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computer’s hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the site’s or service provider’s systems to recognize your browser and capture and remember certain information. For instance, we use cookies to help us remember and process some of your personal settings and preferences. They are also used to help us understand your preferences based on previous or current site activity, which enables us to provide you with improved services. We also use cookies to help us compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future.

  We use cookies to understand and save your preferences for future visits. For a more detailed description of the cookies we use please review our Cookie Policy.

  You can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies. You do this through your browser settings. Since every browser is a little different, look at your browser’s Help Menu to learn the correct way to modify your cookies.

  If you disable cookies in their browser, please be advised that some of the features that make our site experience more efficient may not function properly.

   

  11. What are your Rights?

  You may instruct us to provide you with any personal information we hold about you; provision of such information will be subject to the supply of appropriate evidence of your identity. We may withhold personal information that you request to the extent permitted by law.

  You have the following rights in connection with your data:

    1. To request access to your personal data that we hold. You may request a copy of your personal data and we shall provide it to you free of charge. Should you request any further copies, we may charge a reasonable fee based on administrative costs 
    2. To request that we rectify any inaccurate personal data about you and, taking into account the purposes of the processing, to have any incomplete personal data about you completed. In any case, please note that when you actively provide to us your personal data guarantee that they are true and accurate and you undertake to notify to us any change or modification of your data. 
    3. To request that we erase your personal data to the extent that they are no longer necessary for the purpose for which we need to keep processing them, as we have explained above, or when we are no longer legally permitted to process them. Please be advised that, in such case we will retain only  non-personal data and information for statistical and technical reasons. 
    4. To request that we cancel or limit the processing of your personal data, which entails that in certain cases you can request us to temporally suspend the processing of the data or that we keep them longer than necessary. 
    5. Where the processing of your data is based on our legitimate interest, you will also have the right to object to the processing of your data. 
    6. Finally, we inform you that you have the right to file a claim before the responsible data protection authority, in particular, before the Greek Data Protection Authority ( www.dpa.gr). 

  To the extent that the legal basis for our processing of your personal information is consent, you have the right to withdraw that consent at any time. Withdrawal will not affect the lawfulness of processing before the withdrawal.

  You may instruct us at any time not to process your personal information for marketing purposes.

  You may exercise any of your rights in relation to your personal data by written at: 

  Alexopoulos Ceramics

  Melissiwn 43, 

  Marousi 151 26  Athens 

  or  by email at info@alexopoulosceramics.com

  or by phone at +30 210 8050487. 

   _______________________________________________________

  Πολιτική Cookies

  Cookies

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται από έναν ιστότοπο σε έναν φυλλομετρητή (internet browser) κατά την πλοήγησή μας και στη συνέχεια να τα ανακτήσει, ώστε να τον αναγνωρίσει την επόμενη φορά που θα την επισκεφτεί.

  Όμως ουδέποτε τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του ιστότοπου όπως π.χ. e-mail, κ.λπ.

  Είδη Cookies

  Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies των παρακάτω ειδών για να προωθήσει την καλύτερη εξυπηρέτηση των περιηγητών στον ιστότοπο, την εξατομίκευση των πληροφοριών και των προτιμήσεων του εκάστοτε φυλλομετρητή.

  Aπαραίτητα cookies

  Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

  Cookies επιδόσεων

  Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

  Cookies λειτουργικότητας

  Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή καθώς και τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείς αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σου σε περιεχόμενο του.

  Cookies στόχευσης/διαφήμισης

  Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχεις επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σε προώθησαν σε εμάς.

   

  Cookies τρίτων εταιρειών

  Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες μας, τρίτοι οργανισμοί και εταιρείες μπορεί να παράγουν τα δικά τους cookies για να ελέγχουν τη λειτουργία των εφαρμογής τους και να τις εξατομικεύουν για εσάς.

  Λόγω της φύσης των cookies, η εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο ή πρόσβαση σε αυτά τα cookies από τρίτους, και κανείς άλλος οργανισμός δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα που έχουν αποθηκευθεί σε αυτά. Αυτές οι τρίτες εταιρείες και οργανισμοί έχουν δικές τους Πολιτικές για Cookies και Ιδιωτικότητα.

   

  Google Analytics

  Ο ιστότοπος της Εταιρείας χρησιμοποιεί το Google Analytics "Remarketing and Advertising Features", μέσω του οποίου η Εταιρεία μας συγκεντρώνει πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές βοηθούν την Εταιρεία μας να βελτιστοποιήσει τον ιστότοπο της βάσει των προτιμήσεων των επισκεπτών του. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται αποστέλλονται και αποθηκεύονται στο server που διαθέτει η Google στις ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας της Google παρακαλώ να επισκεφτείτε τον κατωτέρω https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ και ειδικότερα σύνδεσμο https://support.google.com/analvtics/answer/6004245.

  Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε στον περιηγητή σας το πρόγραμμα της Google Analytics Opt out στον κατωτέρω σύνδεσμο: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

   

  Έλεγχος και αποδοχή των cοοkies

  Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της εταιρείας ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στην ιστοσελίδα πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του.

  Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή.

  Εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των cookies, επισκεφθείτε τη σελίδα υποστήριξης του browser της επιλογής σας ή από εδώ:

  Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

  Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

  Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

  Safari για iPad και iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

   

  Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την εταιρεία μας.

   

  Επιπλέον Ρυθμίσεις Cookies

  BANNER

  Aπαραίτητα cookies

  Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου μας. Σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

    Cookies επιδόσεων

  Τα cookies αυτά συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ιστοσελίδας μας.

    Cookies λειτουργικότητας

  Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή την περιοχή καθώς και τις ρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείς αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα του ιστότοπου και να περιοριστεί η πρόσβασή σου σε περιεχόμενο του.

   

  Cookies στόχευσης/διαφήμισης

  Τα cookies αυτά χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσένα και τα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση της αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχεις επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σε προώθησαν σε εμάς.

  ___________________________________________________________

  Cookies Policy

  Cookies

  Cookies are small text files that are downloaded from a website in a browser (internet browser) during your navigation and then to recover and recognize you the next time you visit. However, cookies never contain any personal information that could allow anyone to contact the site visitor such as e.g. e-mail, etc.

  Cookie Types

  The Company may use cookies of the following types to promote better service of travelers on the website, to personalize information and preferences of each browser.

   

  Required cookies

  The cookies that are absolutely necessary are essential for the proper functioning of our website. They allow you to browse and use their features, such as access to safe areas, etc. These cookies do not recognize your personal identity. Without these cookies, we cannot offer an effective operation of our website.

   

  Performance cookies

  These cookies collect information about how visitors use the website, for example, which pages they visit most often, and if they receive error messages from websites. These cookies collect aggregated, anonymous information that does not identify a visitor. This information is used solely to improve the performance of our site.

   

  Functionality cookies

  These cookies allow the site to remember the user's choices such as his username, language or region and the settings he has applied to provide improved and personalized features. They can also be used to provide user-requested services, such as viewing videos or using social media. The information collected by these cookies may become anonymous and may not track browsing activity on other sites. Failure to accept these cookies may affect the performance and functionality of the site and limit your access to its content.

   

  Targeting/advertising cookies

  These cookies are used to provide content that best suits you and your interests. They can be used to send targeted ads/offers, limit ad serving, or measure the effectiveness of an ad campaign. They can also be used to remember the websites you've visited to determine which online marketing channels are most effective and allow us to reward external websites and affiliates that have promoted you.

   

  Third-party cookies

  While browsing our websites, third parties and companies may produce their own cookies to control the operation of their application and to personalize it for you. Due to the nature of the cookies, the company has no control or access to these cookies from third parties, and no other organization can access the data stored on them. These third parties and organizations have their own Cookies and Privacy Policies.

   

  GOOGLE ANALYTICS 

  The Company website uses Google Analytics "Remarketing and Advertising Features" through which our Company collects information. This information helps our Company optimize its website based on the preferences of its visitors. The information gathered is sent and stored on the USA Google servers.

  For more information on the Google Privacy Policy please visit below https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and in particular the following link https://support.google.com/analvtics/answer/ 6004245 . If you do not wish to collect your data from Google Analytics, you can download and install the Google Analytics Opt out program in your browser at the link below: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout /.

   

  Control and acceptance of cookies

  When the visitor browses the company website for the first time he is informed about cookies and he can accept or choose specific cookies that are necessary for the proper functioning of the website. Otherwise, he must stop browsing the website or disable the use of cookies in the browser settings.

   

  If you would like to enable or disable the use of cookies, please visit the browser support page of your choice or from here:

  Internet Explorer http://support.microsoft.com/kb/278835

  Firefox http://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

  Chrome http://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

  Opera http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

  Safari http://support.apple.com/kb/PH5042

  Safari για iPad και iPhone http://support.apple.com/kb/HT1677

   

  Failure to install cookies can have a significant impact on both the functionality of the site and the ability to obtain information or services from our company.

  Advanced Cookie Settings

    Required Cookies

  The Required or Functional cookies relate to the functionality of our websites and allow us to improve the service we offer to you through our websites, for example by allowing you to carry information across pages of our website to avoid you having to re-enter information, or by recognizing your preferences when you return to our website.

   

    Analytical Cookies

  Analytical cookies allow us to recognize and to count the number of visitors to our website, to see how visitors move around the website when they are using it and to record which content viewers view and are interested in. This helps us to determine how frequently particular pages and advertisements are visited and to determine the most popular areas of our website. This helps us to improve the service which we offer to you by helping us make sure our users are finding the information they are looking for, by providing anonymized demographic data to third parties in order to target advertising more appropriately to you, and by tracking the success of advertising campaigns on our website.

   

    Functionality cookies

  These cookies allow the site to remember the user's choices such as his username, language or region and the settings he has applied to provide improved and personalized features. They can also be used to provide user-requested services, such as viewing videos or using social media. The information collected by these cookies may become anonymous and may not track browsing activity on other sites. Failure to accept these cookies may affect the performance and functionality of the site and limit your access to its content.

   

    Cookies for targeting/advertising

  These cookies are used for the provision of content which suits you and your interests better. They may be used for the sending of targeted advertisement/offers, the limitation of advertisement presentations or the measurement of the effectiveness of an advertising campaign. These cookies can be used in order for us to remember the websites you have visited so that we can determine which online marketing channels are more effective and allow us to praise webpages of third parties and external partners who forwarded you to us.

  _____________________________________________________________

  Οδηγίες για τη λήψη συγκατάθεσης για αποστολή Newsletter

   

  Αναφερόμαστε στη διαδικασία δήλωσης συγκατάθεσης που πραγματοποιείται
  με ηλεκτρονικά μέσα (εφεξής ηλεκτρονική συγκατάθεση) για την επεξεργασία
  προσωπικών δεδομένων ενός συνδρομητή ή χρήστη από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας στο πλαίσιο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 16 του ν. 3917/2011, δηλαδή για την πραγματοποίηση επικοινωνιών προς το σκοπό απευθείας προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών ή άλλους διαφημιστικούς σκοπούς με χρήση συστημάτων κλήσης χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679ΕΕ για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Τέτοιες επικοινωνίες είναι ιδίως

  1) τα μηνύματα τηλεομοιοτυπίας,

  2) οι αυτόματες τηλεφωνικές κλήσεις, κατά τις οποίες με την αποδοχή της κλήσης ακούγεται μαγνητοφωνημένο μήνυμα,

  3) τα φωνητικά μηνύματα που αποθηκεύονται μέσω υπηρεσίας αυτόματου τηλεφωνητή,

  4) τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

  5) τα σύντομα γραπτά μηνύματα (sms) και τα μηνύματα πολυμέσων.

   

  Εφόσον διατηρείτε ιστοσελίδα μπορείτε να αποστέλλετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter) στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσων επισκεπτών της ιστοσελίδας σας το επιθυμούν. 

   

  Για τον σκοπό αυτό και εφόσον ήδη έχετε τοποθετημένο πεδίο φόρμας στην ιστοσελίδα σας, 

   

  Γραφτείτε στο newsletter μας 

   

   

   

   

   

   

  μετά από την παροχή της κατάλληλης ενημέρωσης προς τους χρήστες, μπορείτε να ζητείτε την καταχώρηση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Η καταχώρηση της διεύθυνσης από έναν χρήστη αποτελεί κατά τον τρόπο αυτό και δήλωση συγκατάθεσης για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

   

  Αμέσως μετά από τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ένα χρήστη, ο χρήστης καλό θα είναι να λαμβάνει ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα, στην διεύθυνση αυτή, με το οποίο θα ενημερώνεται πλήρως ότι έχει δώσει συγκατάθεση για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου. Ταυτόχρονα, στο μήνυμα αυτό θα του παρέχεται η δυνατότητα να ακυρώσει, άμεσα, τη συγκατάθεση του. Το μήνυμα μπορεί να έχει την παρακάτω μορφή:

   

  From: info@alexopoulosceramics.com

   

  Θέμα: Εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της Επιχείρησης εμπορίου κεραμικών  "Alexopoulos Ceramics" και τον διακριτικό τίτλο " Alexopoulos Ceramics ", 

   

  Λαμβάνετε αυτό το μήνυμα γιατί εσείς, ή κάποιος που χρησιμοποίησε τη διεύθυνση σας, εγγράφηκε στη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού δελτίου της Επιχείρησης Alexopoulos Ceramics από την ιστοσελίδα της, https://www.alexopoulosceramics.com/

  Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την εγγραφή σας.

  Αν δεν έχετε εσείς ζητήσει την εγγραφή σας ή αν αλλάξατε γνώμη, μπορείτε να ακυρώσετε την εγγραφή σας, ανά πάσα στιγμή, πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

  http://www.σύνδεσμος
  Στην περίπτωση αυτή, το email σας θα διαγραφεί αυτόματα από τη λίστα μας.

  Η δυνατότητα διαγραφής από το ενημερωτικό μας δελτίο παρέχεται και σε κάθε ξεχωριστό μήνυμα που θα λαμβάνετε στο μέλλον.

  Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.alexopoulosceramics.com/

   

   

  You receive this message because you, or someone who has used your address, subscribed to the list of recipients of the Alexopoulos Ceramics newsletter from its website, https://www.alexopoulosceramics.com/

  Thank you very much for registering.

  If you have not requested your registration or changed your mind, you can cancel your registration at any time by clicking the link below:

  http: //www.link

  In this case, your email will be automatically deleted from our list.

  The ability to unsubscribe from our newsletter is also provided in each separate message you receive in the future.

  Detailed information on our Privacy Policy can be found at: https://www.alexopoulosceramics.com/